Tegevused

Back

07. JUULI 2020

Narkomaaniaraviregister

1. veebruaril 2020 jõustus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.  

See tähendab, et senise andmekogu asemel alustab tööd uus narkomaaniaraviregister (NARIS), mille andmekoosseisu on täiendatud ja täpsustatud. Uue andmekoosseisu aluseks on NARIS-e põhimäärus, mis kehtib alates 10.02.2020. 

NARIS võimaldab esitatud andmeid täiendada, parandada, seostada laekuvaid andmeid omavahel, saada ülevaade narkootikumide tarvitajate enim kaasuvatest nakkushaigustest, hinnata paremini patsientide tegelikke vajadusi.

Muudatused annavad võimaluse tagada andmete korrektsust ning võimaluse neid isikustamise kaudu omavahel siduda. See omakorda tagab tõhusama ravi ja kiirema suhtluse arsti ja patsiendi vahel. Korrastatud ja omavahel seotud registriandmed võimaldavad saada ka tervikpildi haiguse levikust Eestis ning saada adekvaatset statistikat teenuse mahtude prognoosimiseks. Laekuvatest andmetest saadava teabe läbi saab parendada narkootikumide tarvitajatele suunatud tugi- ja tervishoiuteenuseid.

Sisestuskeskkonda pääsemiseks palume võtta ühendust: kersti.villand@tai.ee, tel 659 3919. 

Andmete avaldamine

 • Kogutud andmete põhjal koostatakse iga-aastaselt ülevaade, mis annab teavet eelnenud kalendriaastal narkomaaniaravile pöördunud narkosõltlastest, neile osutatavast raviteenusest, patsientide sotsiaal-majanduslikust taustast, narkootikumide tarvitamisest ja sellega seotud riskikäitumisest.
 • Andmepäringu tegemiseks saadetakse narkomaaniaraviregistrisse teabenõue.
 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Narkomaaniaravi andmekogu lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nen...

 • Statistika

  Statistika

  Narkomaaniaravi andmekogu andmete põhjal koostatakse iga-aastaselt ülevaade, mis esitatakse ka Euroopa Narkootikumide ja...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...