Tegevused

Back

21. JAANUAR 2019

Koolituskeskus

Tervise Arengu Instituudi koolituskeskus toetab riiklikku tervise- ja sotsiaalpoliitikat, pakkudes valdkonnas juba töötavatele spetsialistidele erialaseid enesetäiendamise võimalusi.

Koolituste sihtrühmad:

  • koolide ja lasteasutuste töötajad
  • noorsootöötajad
  • hooldus- ja adoptiivpered
  • asenduskodu töötajad
  • maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste töötajad
  • nõustajad, psühholoogid
  • tervishoiutöötajad ja tervisedendajad
  • sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad
  • tervise- ja sotsiaalvaldkonna valitsusväliste organisatsioonide töötajad
  • tööandjad ja töötajad

Peamised koolitussuunad:

Pakume ka mitmesuguseid ühekordseid tervise- ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitusi.

Meie koolitusspetsialistid korraldavad lisaks (täiend)koolitustele ka teisi tervise- ja sotsiaalvaldkonna üritusi: infopäevi, supervisioone, intervisioone ning riiklikke ja rahvusvahelisi konverentse.

Erinevate enesetäiendamist võimaldavate koolituste ja sündmuste kõrval annab koolituskeskus välja ka ajakirja Sotsiaaltöö

Oleme Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning Eesti Vabaharidusliidu liige. Meid toetavad koolituste planeerimisel ja läbiviimisel Sotsiaalministeerium, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ja teised partnerid.

Ajalugu

Koolituskeskus on eri nimede all (rahvatervise täiendkoolituse keskus, rahvatervise koolituskeskus, rahvatervise- ja sotsiaalkoolituse keskus, Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskus) tegutsenud alates 1995. aastast. Esimestel tegevusaastatel tegeles keskus põhiliselt tervishoiujuhtide ja rahvatervise spetsialistide koolitamisega, hiljem nihkus rõhuasetus hoolekandevaldkonnale.

Alates 2003. aastast tegutseb koolituskeskus Tervise Arengu Instituudi koosseisus.

Oleme võtnud endale eesmärgiks arendada välja mitmekülgne ja kaasaegne tervise- ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitussüsteem, kus koolituste planeerimisel lähtutakse peamiselt riiklikest vajadustest.