Terviseandmed

Back

10. JUUNI 2020

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaas

Sisene andmebaasi

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse tervisega seotud statistikat ja uuringute tulemusi.

Andmeallikateks on Tervise Arengu Instituut, instituudis asuvad meditsiiniregistrid, Terviseamet, Ravimiamet ja teised asutused. Viite andmeallikale leiab tabeli üldinfo juurest.

Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Andmebaas koosneb põhivaldkondadest, mis jagunevad alateemadeks:

  • rahvastikunäitajad
  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
  • tervisekäitumine ja tervis
  • ravimite kasutamine
  • terviseprofiilide alusandmed
  • tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika
  • toitumine - viide toitumisuuringute andmebaasi

Andmetabeleid on võimalik vaadata nii veebikeskkonnas kui laadida alla erinevates failiformaatides (.px, .xlsx, .csv, .json).

Andmete kasutamisel palume viidata allikale! 

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi uuendamisel ja arendamisel lähtutakse neist dokumentidest: