Tegevused

Back

07. AUGUST 2020

Tervisestatistika

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond tegutseb keskse tervise- ja tervishoiuvaldkonna statistikat koondava üksusena Eestis.

Tervisestatistika hõlmab rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse ja nende kasutamist. Tervisestatistika omab ühisosa rahvastiku, sotsiaalse kaitse, hoolekande, töötervishoiu ja muude valdkondade statistikaga.

Tervise Arengu Instituudi töö tervisestatistika kogumisel, analüüsimisel ja avaldamisel on kooskõlas rahvusvaheliste meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele.

Koostööd andmete kogumisel ja avaldamisel tehakse instituudi sees erinevate osakondade vahel, teiste riigiasutuste, erialaseltside ja liitudega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Vastutame ka Eesti tervise- ja tervishoiustatistiliste andmete regulaarse esitamise eest rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Tervisestatistika osakond pakub tarbijatele erinevaid tervisestatistika tooteid ja teenuseid: