Tegevused

Back

09. JUUNI 2020

Vähiregister

Vähiregistri põhiülesanne on tagada võimalikult täielik ja usaldusväärne vähijuhtude registreerimine.

Vähijuhtude andmete täielikkuse ja kvaliteedi tagamisel on ülioluline andmete saamine paljudest eri allikatest. Vähijuhtudest teatamine on kohustuslik kõigile Eestis töötavatele arstidele, kes diagnoosivad või ravivad vähki. Samuti esitavad registrile andmeid kohtuarst-eksperdid.

Andmevahetus toimub Eesti rahvastikuregistriga (isikuandmed, sh riigist lahkumise aeg) ja Surma põhjuste registriga (surmaandmed, sh surmapõhjus). Lisaks kõrvutab vähiregister oma andmebaasi regulaarselt kahe suurhaigla – Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi, andmebaasidega.

Vähijuhu registreerimise alus on arsti poolt täidetud teatis vähiregistrile. Lisaks on eraldi teatis patoloogidele ja kohtuarst-ekspertidele.

Kogume järgmisi andmeid:

 • patsiendi nimi, isikukood, sugu, sünniaeg, sünnikoht, elukoht diagnoosimise hetkel ja rahvus
 • diagnoos ehk üksikasjalik paige, diagnoosimise aeg, diagnoosi kinnitanud uurimismeetodid, morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste, kasvaja levik
 • esmane ravi raviliigiti – ravi olemus, ravimise koht, ravi alustamise kuupäev ja ravimeetod
 • surmaaeg ja -põhjus või Eestist lahkumise aeg
 • vähiteatise vormistaja andmed

Teatamisele kuuluvad järgmised kasvajad rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni (RHK-10) alusel:

 • kõik pahaloomulised kasvajad (C00-C97)
 • in situ kasvajad (D00–D09)
 • peaaju ja kesknärvisüsteemi, samuti peaaju piirkonnas paiknevate sisesekretsiooninäärmete healoomulised ning ebaselge ja määratlemata loomusega kasvajad (D32.0–D33.9, D35.2–D35.4, D42.0–D43.9, D44.3–D44.5)
 • lümfoid- ja vereloomekoe ning nendesarnaste kudede muud kasvajad (D45-D47)

Andmete avaldamine

 • Vähielulemus
 • Rahvusvahelised vähistatistika andmebaasid, näiteks:
  • vähk maailmas – CI5 ja GLOBOCAN
  • Euroopa vähihaigestumuse ja -suremuse andmebaas (ECO)
  • rahvusvaheline lastevähihaigestumuse andmebaas (ACCIS, IICC)
  • Euroopa vähielulemuse andmebaas (EUROCARE)
  • Harva esinevad vähid (RARECARENet)

Registri statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis.

Isikustatud andmeid sisaldava päringu korral tuleb täita teabenõude vorm.

Vähiregister asutati 1978. aastal, ent registris on olemas andmed kõigi Eestis alates 1968. aastast diagnoositud vähijuhtude kohta. Alates 1994. aastast kuuluvad registreerimisele in situ kasvajad ja 1998. aastast peaaju ja kesknärvisüsteemi ning peaaju piirkonnas paiknevate sisesekretsiooninäärmete healoomulised ja ebaselge või teadmata loomusega kasvajad.

Kasvaja lokalisatsiooni ja morfoloogia kodeerimisel kasutab vähiregister Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni Onkoloogia osa, alates 2008. aastast selle 3. versiooni (RHK-O-3).

Vähiregister kuulub alates 1989. aastast Rahvusvahelisse Vähiregistrite Assotsiatsiooni (IACR) ning Euroopa Vähiregistrite Võrgustikku (ENCR).

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Vähiregister lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: Vähiregistri põhimäärus rahvatervise seadus riikliku statis...

 • Statistika

  Statistika

  Vähiregistril põhinevad andmed ja statistika avaldatakse iga-aastaselt mitmetes Eesti ja rahvusvahelistes andmebaasides....

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Tervise Arengu Instituudi hallatavates meditsiiniregistrites olevad andmed võimaldavad hinnata nii rahvastiku tervisenäi...