Research reports

Reset

Name Publish year Author

Analüüs hindab HIV-testimist aastatel 2016–2017 ja võrdleb seda aastatega 2012–2015. Andmed koguti Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasist.

Categories: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Nakkushaigused

2018 Kristi Rüütel Download

Uuring annab ülevaate Eesti elanike seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest, HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud terviseteenuste kasutamisest ning HIVi levikuteedega seotud teadmiste tasemest. Uuring viidi läbi 18–79-aastaste hulgas 2017. aastal.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2018 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2018 Kristi Rüütel, Sergo Chikhladze, Maksym Kasianzcuk Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2018 Kristi Rüütel, Sergo Chikhladze, Maksym Kasianzcuk Download

“Health in the Baltic Countries 2016” is the twenty fifth edition of the series. The edition aims to provide a basis for the comparison of health statistics of Estonia, Latvia and Lithuania. The overview of the health related indicators in 2016 is provided in comparison with the previous years. Some general indicators are compared with the data 25 years ago.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

Ülevaade asutusest ning tema teadus- ja arendustööst ning kommunikatsioonitegevustest.

Categories: Tervisedendus

2018 Tervise Arengu Instituut Download

Raportis esitatakse lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2017. Koostamisel on kasutatud Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2018 Kristi Rüütel, Elve Kaur, Jevgenia Epštein Download

Raportist leiab ülevaate 6–9-aastaste laste ülekaalu ja rasvumise trendidest. Lisaks võrreldakse söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse trende Euroopas tervikuna ja seires osalenud riikide vahel.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2018 Anneken Metsoja, Liis Nelis, Eha Nurk Download

COSI is an initiative brought to life by the WHO Regional Office for Europe. The initiative helps to assess the overweight and obesity trends among children aged 6–9 years, give an accurate overview of the epidemic and develop necessary interventions.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2018 Anneken Metsoja, Liis Nelis, Eha Nurk Download

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna aastaaruanne, milles tuuakse välja aasta olulisemad tööd, tulemused ja arendustegevused. Aastaaruanne ilmub alates 2011. aastast.

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa, Elin-Külliki Kruusmaa Download

Ülevaade HIV-nõustamiskabinettide külastajatest ja nende riskikäitumisest.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

See analüüs on esimene, milles TAI annab laiema ülevaate Eesti elanike vigastustest, nende põhjustest ja vigastuste ravikuludest 2016. aastal. Analüüsi eesmärk on osutada probleemi ulatusele ja tõsidusele ning kirjeldada riskirühmi, kellele peaks ennetustegevuste plaanimisel enam tähelepanu pöörama.

Categories: Tervisedendus, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Liisi Panov Download

This report is produced by the European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents Life expectancies and Healthy Life Years at age 65 for the country and for the overall 28 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, from 2004 to 2015.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2017 EHLEIS Download

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Download

Raport annab ülevaate 2015. aastal registreeritud vähijuhtudest ning sagedamatest vähipaikmetest.

Categories: Rahvastiku tervise näitajad, Vähk, Mittenakkushaigused

2017 Tiiu Aareleid, Margit Mägi, Mari-Liis Zimmermann Download

Page 6 of 34