Research reports

Reset

Name Publish year Author

This analysis examined the coverage of the data submitted by health care providers to the Health Information System compared to the data submitted to the National Institute for Health Development.

Categories: Tervisestatistika

2019 Natalja Eigo, Viktoria Kirpu Download

The purpose of the analysis is to describe performance of surgeries in hospital and day care. Outpatient surgeries are not addressed in this analysis.

Categories: Tervisestatistika

2019 Merike Rätsep Download

Categories: Tervisestatistika

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Download

2017. aastal korraldati teist korda üleeuroopaline meestega seksivate meeste (MSM) internetiuuring EMIS-2017 (European MSM Internet Survey). Selle eesmärk oli koguda infot homo- ja biseksuaalsete meeste ning teiste meestega seksivate meeste seksuaaltervise kohta.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis, Terviseseisund

2019 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on üleriiklik rahvastikupõhine küsitlusuuring, mida on korraldatud igal paarisaastal alates 1990. aastast. Peamised uuritavad valdkonnad on elanike terviseseisund, arstiabi ning ravimite kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholitarvitamine, kehaline aktiivsus ning liikluskäitumine.

Categories: Tervisedendus, Toitumine, Tervisestatistika, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Mare Tekkel, Tatjana Veideman, Rainer Reile Download

Analüüsiga uuriti maakondade suurimate tervishoiuteenuse osutajatelt Tervise Arengu Instituudile esitatud esmaste haigusjuhtude arvu ja töötajate palga muutust aastatel 2006–2016.

Categories: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu, Diana Sokurova Download

This report is on the quality of statistics of outpatient consultation (visits and home visits) in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

Categories: Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2018 Eesti Konjunktuuriinstituut Download

Analüüsis esitatakse ülevaade kõigi tervishoiutöötajate arvu, soolise jaotuse, keskmise vanuse ja vanuselise jaotuse, avalikus ja erasektoris töötamise, koormuse, palga, täidetud ametikohtade maakondliku jaotuse kohta. Lisaks leiab siit arstide ja õdede migratsiooniandmed.

Categories: Tervisestatistika

2018 Katrin Tomson Download

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2008–2017 tervishoiukuludest. Kirjeldatakse viimase kümne aasta tervishoiusüsteemi rahastamist rahastamismudelite ja tervishoiuteenuste kaudu. Põhitähelepanu on pööratud 2017. aastale ning tervishoiukuludele ühe inimese kohta.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2018 Mare Ruuge, Marika Inno Download

This analysis provides an overview of the reasons for consulting family doctors and describe the distribution between visits to family doctors and nurses. The analysis is based on medical invoices submitted by family doctors’ offices to the Estonian Health Insurance Fund in 2017.

Categories: Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Natalja Eigo, Merike Rätsep, Eva Anderson, Liisi Panov, Viktoria Kirpu, Katre Väärsi, Diana Sokurova Download

Uuringu näitab HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide süstimise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimust Tallinnas elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

This analysis provides an overview of physicians’ outpatient visits and home visits in 2004–2014. The objective is to describe the changes in physicians’ outpatient visits and home visits during the period under consideration and to bring out potential factors that had an impact on the number of the visits.

Categories: Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Eva Anderson Download

Categories: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Nakkushaigused, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Kaire Vals Download

Analüüs kirjeldab kirurgia teostamist haigla- ja päevaravis. Ambulatoorset kirurgiat see analüüs ei käsitle. Samuti ei käsitleta ravijärjekordasid ega teenuse kvaliteeti.

Categories: Tervisestatistika

2018 Merike Rätsep Download

Page 4 of 34