Research reports

Reset

Name Publish year Author

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Categories: Tervisedendus

2017 Tervise Arengu Instituut Download

Raport annab ülevaate 2-12-aastaste laste vanemate üle-eestilise uuringu tulemustest. Kaardistatud on vanemate rahulolu ja enesetõhususe ning laste käitumisraskustega seotud näitajaid kolme rahvusvahelise küsimustiku alusel. Vaadatud on ka laste psüühika, käitumise ja arenguga seotud spetsialistide külastamise taset.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Aire Trummal Download

Raport annab ülevaate meestega seksivate meeste vaimsest ja seksuaaltervisest ning jälgib trende HIViga seotud riskikäitumises ja seda mõjutavates tegurites. Tegemist on kuuenda samalaadse uuringuga Eestis alates aastast 2004.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Uuring hindas HIVi, B- ja C-hepatiidi levimust ning nimetatud nakkustega seotud riskikäitumist Kohtla-Järvel ja selle lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund

2017 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Raport annab ülevaate oktoobrist 2014 kuni märts 2017 toimunud vanemlusprogrammi "Imelised aastad" pilootprojekti tegevustest ja uuringu tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele.

Categories: Laste ja noorte tervis

2017 Aire Trummal Download

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2016. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2017 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Download

Raport annab ülevaate perearstiabiasutuste poolt tervise infosüsteemi edastatud 2015. aasta ambulatoorsete visiitide andmetest. Eesmärk on analüüsida andmete kvaliteeti ning hinnata nende sobivust ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide ning edaspidi ka telefoni- ja e-konsultatsioonide statistika tegemiseks.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson, Liisi Panov Download

Analüüsi on koondatud peamine info Eesti arstide kohta: arstide migratsioon, vanuseline koosseis, töökoormus ja palgaandmed. Lisaks on esitatud ka muud huvitavat infot, näiteks arstiteaduse õpinguid alustanute ja lõpetanute arvud.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Hedi Liivlaid Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2017 Tervise Arengu Instituut Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2017 - Download

Categories: Tervis paikkonnas, Toitumine, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Mare Tekkel, Tatjana Veideman Download

The analysis provides an overview of geriatric assessments carried out by health care service providers by referrals, results, and patient age groups from 2012–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Julia Šved-Pantelejeva Download

Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud nõustamis- ja testimisteenuse kasutamisest ja nende tulemustest.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2017 Kadi Kallavus Download

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna ülevaade aasta jooksul tehtud olulisematest töödest, tulemustest ja arendustegevustest.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa, Hedi Liivlaid Download

Page 9 of 34