Research reports

Reset

Name Publish year Author

Categories: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Uuring hindas erinevate HIVtestimise strateegiatega kaasuvaid kulusid, nende kulutõhusust ja mõju eeldatavale elueale kõrge riskiga rahvastikurühmade ja 18–69-aastaste inimeste seas.

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, jt Download

Varasemalt on prostitutsiooni kaasatute seas tehtud uuringud 2006. ja 2011. aastal. Mõlemad uuringud keskendusid HIVi ja teiste infektsioonide ning riskikäitumise levimuse välja selgitamisele prostitutsiooni kaasatud naiste seas Tallinnas. 2016. a uuringus käsitleti esmakordselt põhjalikumalt ka nende tervist ning võrreldi seda kõigi naistega.

Categories: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaire Vals Download

Analüüs annab ülevaate perearstiabiasutuste majandustegevusest perioodil 2005─2015, rõhuasetusega perearstiabiasutuste majandustegevusel maakonniti. Võrdlustes on käsitletud perearstiabiasutuste töö ja toimimise erinevaid tahke.

Categories: Tervisestatistika

2017 Natalja Eigo, Elin-Külliki Kruusmaa Download

This report provides an overview of outpatient consultations data transmitted to the eHIS by family doctor’s offices in 2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Eva Anderson, Liisi Panov Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada täiendavaid võimalusi HIV-nakkuse varaseks avastamiseks Eesti tervishoius.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The objective of the study was to find additional possibilities for early diagnosis of HIV in the Estonian health care system.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы установить дополнительные возможности эстонского здравоохранения для ранней диагностики ВИЧ -инфекции.

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on 2016

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2017 National Institute for Health Development of Estonia Download

This analysis, which is a part of the series “Health Expenditure in Estonia”, published by the National Institute for Health Development, gives an overview of health expenditure during 2009–2015.

Categories: Tervisestatistika

2017 Mare Ruuge, Marika Inno Download

"Health in the Baltic Countries 2015” is the twenty fourth edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic states – Estonia, Latvia and Lithuania

Categories: Tervisestatistika

2017 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

Uuringuga hinnati HIV-testimise vastavust riiklikule juhisele (kas uuritakse neid patsiente, keda peaks) ja HIV-testimise tavasid (keda ja kus HIVi suhtes uuritakse) perioodil 2012–2015.

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

The aim of this study was to evaluate the compliance of HIV testing with the national guidelines (are patients who should be tested tested) and the practices of HIV testing (who and where is tested for HIV) during 2012–2015

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Categories: HIV ja AIDS

2017 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Sirly Lätt Download

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Vaimne tervis, Terviseseisund

2017 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Download

Page 8 of 34