Research reports

Reset

Name Publish year Author

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2016 Triin Sokk, Mariliis Tael-Öeren Download

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on 2015.

Categories: Tervisedendus, HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2016 Tervise Arengu Instituut Download

Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud nõustamis- ja testimisteenuse kasutamisest ja nende tulemustest.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2016 Kristi Rüütel Download

Tervisekaotus kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel. Varasemalt on eesti keeles tervisekaotuse kohta olnud kasutusel ka mõiste „haiguskoormus“. Tervisekaotuse arvutamisel on kasutatud Surma põhjuste registri ja Eesti Haigekassa andmeid 2013. aasta kohta.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2016 Kati Karelson Download

Tervisestatistika aastaaruandesse on koondatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna 2015. aasta olulisemate tööde ja tulemuste kokkuvõte.

Categories: Tervisestatistika

2016 Ingrid Valdmaa, Maali Käbin Download

Analüüs annab ülevaate arsti vastuvõttudest ja koduvisiitidest perioodil 2004–2014, toimunud muutustest ning neid mõjutanud teguritest. Analüüsi on lisatud rahvusvahelist võrdlust Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmebaasides avaldatud andmete põhjal.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2016 Eva Anderson Download

Kokkuvõte on koostatud Euroopa tervise ja eeldatava eluea alase teabesüsteemi (EHLEIS) poolt osana riikide andmeid käsitlevatest ülevaadetest. Sellest leiab infot 65-aastaste keskmise eeldatava eluea ja tervena elatud aastatest Eestis ning 28 Euroopa Liidu liikmesriigis, tervisest tingitud pikaajaliste tegevuspiirangute olemasolu kohta jm. Ülevaade põhineb 2013. aasta andmetel.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 EHLEIS Download

This report is produced by the European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents Life expectancies and Healthy Life Years at age 65 for the country and for the overall 28 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, from 2004 to 2013.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 EHLEIS Download

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on 2014.

Categories: Tervisedendus, HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2015 Tervise Arengu Instituut Download

Analüüs annab teavet tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate rahastamisallikate, rahastamismudelite, tervishoiuteenuste ja teenuseosutajate kaudu. Lühiülevaade hõlmab 2012.–2014. aasta tervishoiukulusid, üldnäitajad on joonistel aastate 2008-2014 kohta.

Categories: Tervisestatistika

2015 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Uuring selgitas, milline on Eesti elanikkonna suhtumine kavandatud piirangutesse alkoholi müümisel ja reklaamimisel.

Categories: Alkoholitarvitamine

2015 Turu-uuringute AS Download

Tervisekaotus kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 Kati Karelson Download

Ülevaade 2013. ja 2014. aastal narkomaaniaravile pöördunute tausta, riskikäitumise ja ravi saamise kohta. Andmete kogumine on vajalik narkomaania esinemise analüüsimiseks ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, ennetusmeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks.

Categories: Narkomaania, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2015 Tervise Arengu Instituut Download

Alkoholi aastaraamat 2015 annab põhjaliku ülevaate alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Raamatu eesmärgiks on pakkuda poliitikutele, avalikule ja erasektorile laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja -tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Categories: Alkoholitarvitamine, Terviseseisund

2015 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Download

The analysis provides a brief overview of the hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups and types of the providers of health care services in March 2015. The results are compared to the study carried out in 2014.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2015 Hedi Liivlaid Download

Page 12 of 34