Research reports

Reset

Name Publish year Author

Analüüs selgitab, kuidas on võimalik rajada kahjude vähendamise keskusi nii, et sellega kaasneks võimalikult vähe riske keskkonnale, keskuse töötajatele ning elanikkonnale. Lisaks analüüsitakse, kui palju ja kuhu on Tallinnas keskuseid vaja, et süstimisega kaasnevate kahjude ja kulude vähendamine oleks maksimaalne.

Categories: Narkomaania

2016 Tervise Arengu Instituut Download

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2016. a märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2015. a sama perioodi andmetega.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2016 Hedi Liivlaid Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi "Imelised aastad" pilootprojekti III–IV koolitusetapi tulemustest. Koolitused toimusid 2015. a novembrist 2016. a juunini viies kohalikus omavalitsuses.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2016 Aire Trummal Download

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste noorte hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Categories: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis

2016 Sigrid Vorobjov Download

Analüüs käsitleb geriaatrilise hindamise teenuse kasutamist aastatel 2012–2015 suunamiste, tulemuste ja patsientide vanuserühmade lõikes.

Categories: Tervisestatistika

2016 Julia Šved-Pantelejeva Download

“Health in the Baltic Countries 2014” is the 23rd edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic states – Estonia, Latvia and Lithuania.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika, Terviseseisund

2016 National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Download

Raport annab ülevaate Eesti 11-15aastaste koolilaste tervisest ja tervisekäitumisest 2014. aastal ning suundumustest eelmisest uuringust möödunud nelja aasta jooksul.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis

2016 Krystiine Liiv, Katrin Aasvee, Leila Oja, Tiiu Härm, Karin Streimann, Marge Eha Download

Uuring annab ülevaate 14–29-aastaste Eesti noorte HIVi nakatumisega seotud riskikäitumise tasemest ja seda mõjutavatest teguritest, testimisest HIVi suhtes, HIVi ning seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud teadmistest ning suhtumisest HIVi nakatunud inimestesse.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2016 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

Analüüs keskendub vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamise potentsiaalse mõju ning sellega kaasnevate võimalike kulude ja tulude väljaselgitamisele Eestis.

Categories: Tervisedendus

2016 Civitta Eesti Download

Kasutajate hinnangud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistikale ning selle avaldamistähtaegadele, detailsusele ja usaldusväärsusele.

Categories: Tervisestatistika

2016 Maali Käbin Download

Analüüs kirjeldab haiglate majandustegevust – tulusid, kulusid ja põhivara liikumist haigla liigiti. Käsitletud on aastad 2003–2014, st periood Eesti eelmise kümnendi esimese poole majanduslikust tõusust läbi vahepealse madalseisu kuni lähiajani.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2016 Elin-Külliki Kruusmaa Download

This analysis is a part of the series “Health Expenditure in Estonia”, published by the National Institute for Health Development. The current analysis provides a brief overview of health expenditure for the period of 2012–2014. General indicators have been provided for 2008–2014 in the figures.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2016 Mare Ruuge, Marika Inno Download

Kokkuvõte tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamise tulemustest.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2016 Aire Trummal Download

Analüüs kirjeldab haiglavõrgu arengukava haiglate efektiivsust ravivoodite ja kompuutertomograafide kasutamise põhjal.

Categories: Tervisestatistika

2016 Natalja Eigo, Hedi Liivlaid Download

Ülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2015. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2016 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Download

Page 11 of 34