Research reports

Reset

Name Publish year Author

Uuringus käsitletavad valdkonnad on alkoholi ja narkootikumide tarbimine, riskikäitumine narkootikumide süstimisel, seksuaalkäitumine, teadmised HIV-ist, kokkupuude üledoosidega jms. Samuti uuriti tervishoiu- ning kahjude vähendamise ja sotsiaalabiteenuste kasutamist.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2015 Kristi Rüütel, Katri Abel-Ollo, Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Raportis on esitatud kokkuvõte 2014. aastal Ida-Virumaal HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide nõustamise, testimise ja ravi teenust kasutanute andmed.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2015 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Download

Tervisestatistika aastaaruandesse on koondatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna 2014. aasta olulisemate tööde ja tulemuste kokkuvõte.

Categories: Tervisestatistika

2015 Ingrid Valdmaa, Maali Käbin, Mare Ruuge Download

Uuringust saab ülevaate Eesti organisatsioonide tervist toetavatest tegevustest ning viimaste aastate arengutest.

Categories: Tervisedendus

2015 Külli Luuk Download

Uuringu eesmärk oli selgitada välja naiste rahulolu HIV-nakkuse vertikaalse leviku ennetamisega seotud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega, tuvastada võimalikke takistusi ja probleemkohti nende kasutamisel ning pakkuda soovitusi teenuste arendamiseks.

Categories: Tervisedendus, HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on the years 2012–2013.

Categories: Tervisedendus, HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Tervise Arengu Instituut Download

Categories: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Tervise Arengu Instituut Download

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2013. aasta külastajate kohta.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Download

The objective of the analysis is to provide information on how the health care system is financed through different sources of funding, health care services and service providers, using the System of Health Accounts methodology developed by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Download

Uuring annab ülevaate Eesti elanike suitsetamisharjumusest, nende teadmistest tubaka mõjust tervisele ning peamistest ajenditest tubakast loobumiseks.

Categories: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Mittenakkushaigused

2014 Turu-uuringute AS Download

Koolitusvajaduse analüüs kirjeldab kahjude vähendamise valdkonnas töötavate spetsialistide tööks vajalikud kompetentsid ning analüüsib nende oskuste taset ning koolitusvajadusi.

Categories: Sotsiaaltöö

2014 Tervise Arengu Instituut Download

Raportis on esitatud kokkuvõte 2013. aastal Ida-Virumaal HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide nõustamise, testimise ja ravi teenust kasutanute andmed.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Download

Riigikantselei juurde moodustatud vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika rakkerühma aruanne annab ülevaate vigastustest ja nende põhjustest Eestis. Samuti pakub see välja erinevaid ennetustegevusi olukorra parandamiseks.

Categories: Tervisedendus, Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Riigikantselei Download

Tervise Arengu Instituut viis 2014. aasta suvel läbi teise üle-eestilise alkohoolsete jookide testostlemise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, kui sageli müüakse 18–19-aastastele noortele alkohoolseid jooke ilma vanust tõendavat dokumenti küsimata ning millist tüüpi müügikohtades ja millistes Eesti piirkondades seda sagedamini esineb.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2014 Mariliis Tael, Laura Aaben Download

Kogumik esitab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Categories: HIV ja AIDS, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Piret Viiklepp Download

Page 14 of 34