Research reports

Reset

Name Publish year Author

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2015. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2014. aasta uuringu andmetega.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2015 Hedi Liivlaid Download

Raamat annab ülevaate ELIKTU ehk Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuringu kujunemisest, uurijate senisest tööst ning järeldustest. Uuringut veavad Tartu Ülikooli tervishoiu instituut ja psühholoogia instituut.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis

2015 Tartu Ülikool Download

Väljaanne on koostatud Euroopa tervise ja eeldatava eluea alase teabesüsteemi (EHLEIS) poolt ning põhineb 2012. aasta andmetel. Sarja 8. kokkuvõttes on toodud 65‐aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad ning 65‐aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad tegevuspiirangute, krooniliste haiguste olemasolu ja enesehinnangulise tervise järgi.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 EHLEIS Download

This report is produced by the European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents life expectancy (LE) and Healthy Life Years (HLY) at age 65 from 2004 to 2012, prevalence of activity limitation and health expectancies based on the two additional dimensions of health (chronic morbidity and self-perceived health).

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 EHLEIS Download

Good Behaviour Game ehk käitumisoskuste mäng on koolikeskkonnas rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist. Eestis kohandati ja piloteeriti käitumisoskuste mängu 2014/2015. õppeaastal. Antud ülevaade võtab kokku selle rakendamise tulemused.

Categories: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis

2015 Aire Trummal Download

Vahemikus juuli 2014 kuni mai 2015 läbi viidud analüüs toob välja, millised on lastekaitsetöötajate õppimisvajadused täienduskoolitusteks.

Categories: Laste ja noorte tervis, Sotsiaaltöö

2015 Tervise Arengu Instituut Download

Iga-aastane analüüs annab tervikliku ülevaate Euroopa uimastiprobleemidest ja nende ohjeldamise meetmetest. Kasutatud on 2013. aasta (või viimase aasta, mille kohta andmed olid kättesaadavad) statistilisi andmeid.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2015 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Download

“Health in the Baltic Countries 2013” is the 22nd edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of population vital events, morbidity and health care statistics in Estonia, Latvia and Lihtuania.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2015 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Download

Kokkuvõte pilootuuringust, mille eesmärk oli rahvusvahelisele kogemusele tuginedes välja töötada Eestile kohandatud testostlemise metoodika.

Categories: Alkoholitarvitamine

2015 Mariliis Tael, Laura Aaben, Triin Sokk Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis

2015 Katrin Aasvee, Jaana Rahno Download

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2014. aasta külastajate kohta.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2015 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Download

Kokkuvõte seksuaalsel teel levivate infektsioonide testimise suurendamiseks loodud internetipõhise kampaania „Kes seksib, see testib“ tulemustest.

Categories: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2015 Kristi Rüütel, Helen Noormets, Aigi Kukk Download

Kokkuvõte esmakordsest projektist, mille eesmärgiks oli pakkuda meestega seksivatele meestele võimalust anonüümselt ja tasuta interneti teel enda tervist kontrollida.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2015 Kristi Rüütel Download

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2014. Selle koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Categories: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2015 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Download

Uuringu peamised valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka terviseseisund koos tervise enesehinnanguga ja arstiabi ning ravimite kasutamine.

Categories: Tervis paikkonnas, Toitumine, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2015 Mare Tekkel, Tatjana Veideman Download

Page 13 of 34