Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Sotsiaaltöö

2018 Periodical No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2018 Booklet No Download

Categories: Uuringud, statistika, Muu

2018 Booklet No Download

Uuringu raport annab ülevaate Eesti elanike seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest, HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud terviseteenuste kasutamisest, HIVi levikuteedega seotud teadmiste tasemest ja suhtumisest HIViga elavatesse inimestesse.

Categories: Seksuaaltervis, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2018 Report No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2018 Brochure Yes Download

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Categories: Narkomaania, Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Tervis töökohal, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, Tervisedendus, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brochure No Download

VEPA käitumisoskuste mängu käsiraamat on mõeldud lapsevanematele, kes soovivad arendada lapse sotsiaalseid oskusi, võttes kasutusele VEPA metoodika. VEPA elementide kasutamine kodus aitab lapsel harjutada püsivust, paremini toime tulla tugevate tunnetega, arvestada rohkem pereliikmetega ja kujundada terviklikku minapilti. Üks põhilisi asju, mida aga arendab VEPA, on positiivse märkamine endas ja teistes ning selle esiletoomine. Kasutades VEPA käitumisoskuste mängu on võimalik tuua rohkem rõõmu oma pere argipäeva.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Brochure No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Report No Download

Raport annab ülevaate Eesti esimese laste rasvumise seireuuringu tulemustest. Uuringu käigus koguti antropomeetrilisi ja taustaandmeid 12700 1. klassi õpilaselt ning küsitleti 381 üldhariduskooli esindajaid.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Report No Download

Täiskasvanutele suunatud A2 mõõdus plakat.

Categories: Liikumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Booklet No Download

Page 11 of 63