Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Narkomaania

2018 Leaflet No Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Booklet Yes Download

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2018 Booklet Yes Download

Materjali jagatakse „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL)“ koolitusel osalejatele. Rohkem informatsiooni leiab sündmuste rubriigis.

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Leaflet Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline Yes Download

Koolidele suunatud A2 mõõdus plakat.

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2018 Poster Yes Download

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2018 Guideline No Download

Categories: Tubakatarvitamine

2018 Leaflet Yes Download

Materjali jagatakse „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL)“ koolitusel osalejatele. Rohkem informatsiooni leiab sündmuste rubriigis.

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline No Download

Lastele suunatud A2 mõõdus plakat.

Categories: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Poster Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine

2018 Guideline Yes Download

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2018 Guideline No Download

Page 12 of 63