Publications


PRINTS INFO


Reset

Name Publish year Type Subscribable

Raamat annab ülevaate aastatel 2014–2019 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Categories: Uuringud, statistika, Tuberkuloos

2021 Report No Download

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2003–2019 tervishoiukuludest. Kirjeldatakse kogu perioodi arenguid tervishoiusüsteemi rahastamises rahastamismudelite ja tervishoiuteenuste kaudu. Ühtlasi esitletakse viimastel aastatel tehtud ühtlustusarvutusi SHA 2011 metoodika järgi, sh käimasolevaid muutusi pikaajalise hoolduse kulude arvestuses. Põhitähelepanu on pööratud viimasele, 2019. aastale ning tervishoiukuludele ühe inimese kohta.

Categories: Uuringud, statistika

2021 Report No Download

Categories: Toitumine, Uuringud, statistika

2020 Report No Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2020 Report Yes Download

Categories: Uuringud, statistika

2020 Leaflet No Download

Categories: Uuringud, statistika

2020 Leaflet Yes Download

Categories: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2020 Poster No Download

Categories: Narkomaania, Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Report Yes Download

Categories: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2019 Report Yes Download

Categories: Narkomaania, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2019 Poster No Download

Page 1 of 15