Research reports

Reset

Name Publish year Author

“Health in the Baltic Countries 2011” is the 20th edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

Categories: Tervisestatistika

2012 National Institute for Health Development of Estonia Download

The objective of the analysis is to give information about how the health care system is financed through different sources of funding, providers of health services and health care functions, using the methodology developed by the OECD – System of Health Accounts(SHA)2.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Harles Luts Download

Kogumikus on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMS) ja (EAR) Raseduskatkestusandmekogu andmed. Tabelites puuduvad EMSRi 1993.-2006. a ja EARi 1997.–2006. a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Download

This second edition of "Health at a Glance: Europe" presents the most recent key indicators of health and health systems across 35 countries: the 27 European Union member states, five candidate countries and three European Free Trade Association countries.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2012 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Download

Iga-aastane kogumik esitab statistikat Balti riikide rahvastiku, sündivuse, suremuse, surma põhjuste, oodatava eluea, haiglaravi ning tervishoiu ressursside kohta. Lisandunud on ka inimeste tervisekäitumise ja ravimikasutamise teemad.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Natalja Eigo Download

OECD tervisestatistika kogumik annab ülevaate 34 OECD liikme ja partnermaa elanike terviseseisundist ja -käitumisest ning sotsiaalsest ebavõrdsusest tervishoiuteenuste kasutamisel. Esmakordselt on kogumikus Eesti andmed kõrvuti ja võrreldavad ülejäänud OECD liikmesriikidega.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2011 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Download

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2011 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Download

The aim of this analysis is to provide an overview of the average hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups1 and types of the providers of health care services.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2010 Angela Poolakese Download

Page 5 of 7